Magyar nyelvi feladatlap

18 янв. 2014 г. ... d) Az alábbi szavak közül melyik követi a betűrendben a palóc szót? Írd a pontvonalra! palacsinta, palota, part, pálma, patak.

19 янв. 2019 г. ... Alkoss összetett szavakat a megadott betűk segítségével! ... 5−10 percet, majd hozzákeverjük a zsírral már összekevert liszthez, csipet sót.

22 янв. 2015 г. ... C) dölyfös. D) konok. E) pökhendi b) Az alábbiakban három szó jelentését olvashatod. Mind a három szó ugyanazzal a két betűvel kezdődik.

24 янв. 2019 г. ... (5) A névnap azonban továbbra is fontos, viszont az újonnan anyakönyvezett nevek nem szerepelnek a hagyományos naptárakban.

19 янв. 2019 г. ... -val, -vel ragos főnév műveltető ige főnév és múlt idejű ige is lehet vegyes hangrendű képzett főnév b) Húzd alá az alábbi mondatokban az ...

23 янв. 2021 г. ... A pingpongozás közben evett almákat Serédi néni hozta. IGAZ – HAMIS. Az ágyat azért kellett áttolni a szomszéd szobába, hogy Novák is.

23 янв. 2014 г. ... Szabó T. Anna: Famese (részlet). Volt egyszer egy facsalád, nem volt családfája, a sok kicsi facsemete csak felnyurgult, úgy nőtt bele.

28 янв. 2021 г. ... sőt a suszter is mára lett kész a talpalással. ... A 4 mondatnál rövidebb fogalmazás nem értékelhető! Ha a fogalmazás.

23 янв. 2021 г. ... A könyvtár dokumentumainak (könyv, folyóirat, kazetta, ... De hiszen – védekezett ijedten a Déli Szél –, nem láttál te még olyat, ...

4. Melyik írásmód a helyes? Írj középre 1-est, ha az első, 2-est, ha a második, x-et, ha mindkét alak helyes! a) muszáj muszály b) játssza játsza c) cm-rel.

8. évfolyam — MNy1 feladatlap. 2021. január 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2021. január 23. 10:00 óra. Időtartam: 45 perc.

18 янв. 2020 г. ... jel rag. -i toldalék. -t toldalék. 6. a) A KACSKARINGÓ szóban több másik ... (5) 1992-ig a téli olimpiát mindig a nyári játékokkal azonos év ...

28 янв. 2010 г. ... Az indoklást egészítsd ki a megfelelő szófajok megnevezésével! a) tolta – torta – hordta – hozta – húzta b) Indoklás:.

25 янв. 2018 г. ... Manapság megszaporodtak a televíziókban a tehetségkutató műsorok. ... álláspontodat, és írj legalább 2–2 érvet, amely a tehetségkutatás ...

27 янв. 2011 г. ... Kolombusz Kristóf 2 volt. Amerika felfedezése után spanyol hódítók szállták meg az Azték Birodalmat. A spanyol királyi udvar volt az első ...

2 февр. 2012 г. ... lakói a szüreti vigasságot minden évben Cserépházán, ... c) A vers ritmusát figyelembe véve melyik szó illik leginkább a kipontozott helyre?

23 янв. 2010 г. ... Milyen szófajúak az alábbi mondatok kiemelt szavai? Válaszd ki a megfelelőt a felsoroltak közül, és írd a pontsorra!

31 янв. 2009 г. ... igemód és a szavak sorrendje változhat! ... Javítsd a következő mondatok nyelvhelyességi hibáit egy-egy hasonló hangzású szó beírásával!

21 янв. 2012 г. ... áj ni musztasz emo mért nem őriztél engem áj ni mankütvantasz emo ... b) Mi lehet a halandzsaversben a ni szó jelentése?

16 янв. 2016 г. ... e) összetett, ragos főnév: . ... f) melléknév + -t ragos főnév: . ... Találd ki, mely összetett szavakban torlódtak a mássalhangzók!

18 янв. 2014 г. ... Újra vár a cseszneki vár! Információ: Cseszneki Programiroda 8419 Csesznek, Vár út 51. E-mail: [email protected]. Tel./fax.

24 янв. 2013 г. ... szólás jelentését jelölő betűt! ... A pók ezt a háromszög alakú keretet „küllőkkel” egészíti ki. A „küllő-.

22 янв. 2011 г. ... (A Kövér Lajos színre lép című meseregény alapján). Kövér Lajos egyik este szobájába lépve hiába próbálta felkapcsolni a villanyt.

26 янв. 2012 г. ... Az én édes galambomnak csakis azzal kedveskednék. Írd a megfelelő költői eszköz betűjelét a pontozott vonalra! a) … édes galambom.

21 янв. 2016 г. ... „Külföldi hajós munka. Minden jó, hajó a vége!” ... c) A 2. bekezdésből idézünk egy mondatot: „A játék lényege az volt, hogy a labdát.

21 янв. 2017 г. ... C) írásban jelöletlen teljes hasonulás. D) a képzés helye szerinti részleges hasonulás. E) zöngésség szerinti részleges hasonulás.

22 янв. 2010 г. ... A következő mondatokban egy állat neve vagy egy növény neve rejtőzik. ... Pótold a hiányzó betűt vagy betűket a következő vers szavaiban!

23 янв. 2014 г. ... A) részleges hasonulás (zöngésség szerinti) ... C) teljes hasonulás (írásban jelölt) ... A történelem bölcselet, mely példákkal tanít.

30 янв. 2010 г. ... Magyar szókincstár – Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. F). Vademecum – Szokatlan szavak szótára.

28 янв. 2010 г. ... ösvény, kézírás, vessző, állat, ország, viadal. A vasutas, fonnyad, csillag, álmos, fiatal, angyal, festmény.

23 янв. 2009 г. ... Sokáig azt hitték az emberek, hogy a Föld lapos. 1552-ben döbbentek rá, hogy gömbölyű. Három évvel előtte ugyanis egy Magellán nevű ...

2014. január 18. 10:00 óra ... A) Te vagy a mese egyik szereplője. B) Barátodnak meséled el a történetet. Adj címet a fogalmazásodnak!

28 янв. 2010 г. ... éhenkórász nagy csapat csóka ricsajog hussog reggel óta tócsára jég virágra fűre harmat dermed megöregedtek a kertek jó volna még.

29 янв. 2009 г. ... Ebből is látható, hogy kiváló úszók. — Köszönöm, hogy ennyi érdekeset meséltél. — Nagyon szívesen, máskor is.

5 февр. 2009 г. ... B) írásban jelölt teljes hasonulás. C) írásban jelöletlen teljes hasonulás. D) a képzés helye szerinti részleges hasonulás.

26 янв. 2017 г. ... Bár a munkádon más keres – dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” a) magas hangrendű melléknév + rag: …

17 янв. 2015 г. ... mindegyik pontozott vonalára csak egy szószerkezetet írjál! ... mellérendelő szószerkezet ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. …

21 янв. 2017 г. ... „Akinek nem inge, az lel majd aranyat. ... b) A versben az alábbi kifejezések közül háromnak a jelentése szorosan kapcsolódik egymáshoz.

29 янв. 2011 г. ... A három utótag elé minden esetben ugyanazt az előtagot kell tenned. ... Feltételezések szerint 20−25 ezer jegesmedve él jelenleg az északi ...

21 янв. 2016 г. ... Az első ember, Jurij Gagarin őrnagy, szovjet űrhajós 1961. április 12-én jutott el az űrbe a Vosztok űrhajóval. Miután egyszer megkerülte a ...

21 янв. 2011 г. ... Minden szótagot csak egyszer használhatsz fel! Válaszodban csak az alább felsorolt ... Szófaja vezetővel főnév a) nádashoz b) legnyugatibb.

18 янв. 2013 г. ... Messze határba indul az árva, lenge madárka: billegető. (Áprily Lajos: Tavaszodik) a) Írj ki a versből egy vegyes hangrendű igét!

24 янв. 2019 г. ... Az előadás időtartama: 2 óra 10 perc. FŐBB SZEREPLŐK: NEGRO, a Szélkirálynő fedélzetmestere. TAKÁCS GÉZA. RUMINI, hajósinas a Szélkirálynőn.

26 янв. 2017 г. ... Tordon Ákos: Madárszálló a) Karikázd be annak a szónak a betűjelét, amelyikkel az 5. sor zárul! A) mezőn B) fenyőn C) viharban D) havon E) ...

20 янв. 2018 г. ... Mi a jelentése? ... C) Eső után köpönyeg. D) Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. E) Szemtelen, mint a piaci légy.

3 февр. 2011 г. ... Írd a pontsorokra az öt hibás helyesírású szó helyes alakját! ... legenda szerint egy égi jel végképp meggyőzte az olasz csodaszakértőket.

20 янв. 2018 г. ... G) Az ismert hegedűművész roppant szorgalmáról is híres volt. H) – Sóval – felelte a költő, s komótosan folytatta útját.

4 февр. 2010 г. ... Idegen szavak és kifejezések szótára ... A szólás jelentése: felfigyel valakire. ... A szólás jelentése: szerető gonddal őrzi.

28 янв. 2021 г. ... Hazafelé menet észrevette, hogy ... b) Zsuzsi és barátnői a film kezdete után fényképet készítettek magukról a moziteremben.

18 янв. 2014 г. ... d) A megadott betűk felhasználásával írd le a c) részben keresett szó két rokon értelmű párját! Minden betűt egyszer kell felhasználni.

18 янв. 2020 г. ... b) Bakony, Bükk, Budai- hegység, Cserhát, Gerecse, Mecsek, Pilis, Vértes ... Az előkészület lépései: A labirintus részleteit ábrázoló ...

8. osztály. I. Olvasd el figyelmesen Kosztolányi Dezső Délután hat és hét ... SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK. 1. Értelmezd a műcímet! ... NYELVI-IRODALMI FELADATOK.

Test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ. MINTA. VZOR ... Szent kötelességünk volt minden tekintetben ... Szent Péter esernyője.

Jumurdzsák amulettje. C kinccsel teli zsákok. D bátor asszonyok. 24. Melyik regényhősre ismersz rá az alábbi jellemzés alapján?

6 мая 2013 г. ... Magyar nyelv és irodalom — emelt szint. Azonosító jel: Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, ...

b) Nevezzétek meg a visszautaló névmások fajtáját! Egészítsük ki ez alapján a füzetvázlatot! Füzetvázlat/táblakép. A névmások a szövegben. Szerepük:.

A témakör címe: Az igenevek ... Az óra célja, feladata: Az igenevek fajtáinak, ... b) Az igei alapszó miatt mindhárom típusú igenév őriz valamit az ige ...

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt / kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.” 5. „Itt születtem én ezen a tájon, / Az alföldi szép nagy rónaságon…”.

23 апр. 2018 г. ... Országos Magyar Verseny – anyanyelv feladatlap 6. osztály ... _____ A hős szó szófaja a szövegben melléknév.

10 нояб. 2020 г. ... Van három szó, amelyikben írásban jelölt teljes hasonulás van ... zöngésség szerinti részleges hasonulás írásban jelöletlen teljes hasonulás ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.